Regulamin

Serwis internetowy (serwis dostępny pod adresem internetowym http://i4a.pl) jest własnością firmy Seo Solutions z siedzibą w Bielsku-Białej, przy ul. Kustronia 4/90. NIP 547-210-85-46

Podstawowe pojęcia zawarte w Regulaminie:

 1. Regulamin - oznacza niniejszy dokument regulujący zasady dostępu i korzystania z serwisu.
 2. Użytkownik - każda osoba fizyczna lub prawna dokonująca zamówienia w serwisie, posiadająca siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu na terytorium państwa Polskiego
 3. Serwis - serwis dostępny pod adresem internetowym http://i4a.pl
 4. Administrator - właściciel Serwisu

REGULAMIN

 1. Zakup programów
  1. Koszt oprogramowania jest zawsze podany na stronie opisowej oprogramowania.
  2. Dostępne formy płatności: szybkie przelewy, paypal oraz tradycyjny przelew.
  3. Do każdej płatności wystawiana jest faktura VAT.
  4. Szybkie płatności realizowane są przez serwis przelewy24.pl.

 2. Zwroty
  1. Konsument ma prawo odstąpienia od umowy do 14 dni od zawarcia umowy poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość, jednak (zgodnie z Art. 38 pkt. 13 Prawa Konsumenckiego) nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
  2. Konsument w przypadku zawarcia umowy poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość dotyczących treści cyfrowych niezapisanych na nośniku materialnym nie ma możliwości zwrotu, o ile treść umowy (oferta) nie stanowi inaczej.
  3. Aby skorzystać z możliwości zwrotu należy przesłać email z informacją o chęci zwrotu zakupionego oprogramowania na adres email seosolutions@i4a.pl
 3. Reklamacje
  1. Wszelkie reklamacje na wadliwie działające oprogramowanie należy przesyłać na adres email seosolutions@i4a.pl
  2. Czas odpowiedzi na reklamacje wynosi maksymalnie 14 dni.
 4. Inne regulacje
  1. Zabronione jest udostępnianie zakupionego programu osobom trzecim
  2. Zabornione są wszelkie próby dekompilacji kodu oprogramowania
  3. Każde oprogramowanie przed pierwszym użyciem wymaga akceptacji warunków licencyjnych.
  4. Każdy użytkownik przed dokonaniem zakupu może poprosić o przesłanie warunków licencyjnych oprogramowania.
  5. Niezastosowanie się do niniejszych warunków może spowodować wystąpienie właściciela programu na drogę sądową w celu uzyskania odszkodowania za poniesione straty.
 5.  
 6. Postanowienia końcowe.
  1. Administrator zobowiązuje się do ochrony danych osobowych klientów.
  2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za straty powstałe w wyniku użytkowania Serwisu ani za straty wynikłe z przyczyn technicznych niezależnych od właściciela i przyczyn losowych.
  3. Administrator zobowiązuje się do możliwie szybkiego usunięcia wykrytych usterek i przywrócenia dostępu do Serwisu w razie awarii serwera.
  4. Za działanie na szkodę Serwisu konto Użytkownika może zostać zablokowane (jeżeli będzie to możliwe, najpierw Użytkownik zostanie powiadomiony przez Administratora).
  5. Użytkownicy wyrażają zgodę na otrzymywanie drogą mailową informacji dotyczących Serwisu.
  6. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu.
  7. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 03.12.2018 r.